TEVA CZECH INDUSTRIES

ČEZ ESCO sa bude tri roky starať o energetiku a zabezpečovať prevádzkovú údržbu opavského závodu nadnárodnej spoločnosti Teva, jedného z najvýznamnejších svetových výrobcov liekov.

„Technická správa budov sa stáva kľúčovou službou v našej ponuke. V prípade spoločnosti Teva sme zvíťazili v konkurencii niekoľkých medzinárodných firiem aj súčasného dodávateľa,“ hovorí generálny riaditeľ ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Do Teva neprichádzame iba ako správca a údržbár zariadení, zákazníkovi sme zároveň schopní ponúknuť plán energetickej optimalizácie a postupného znižovania nákladov na energie. V tom je výhoda komplexných energetických služieb ESCO.“

ČEZ ESCO bude zodpovedať za komplexnú správu energetiky a výrobnej technológie klienta. Okrem toho bude napríklad navrhovať optimalizácie prevádzky a úspory vedúce k zníženiu uhlíkovej stopy a finančných nákladov. Zdokonalí aj systém prediktívnej údržby, ktorý umožní vopred identifikovať potenciálne poruchy a predchádzať im, skôr ako nastanú.

„Náročnosť tejto zákazky spočíva predovšetkým v špecifickom prostredí. Ide o pobočku jedného z najväčších výrobcov liekov na svete a o druhý najväčší farmaceutický závod v Česku. Prevádzka tu ide na tri zmeny nepretržite 24 hodín denne a dodávky mieria do celého sveta. Všetko musí byť zabezpečené do najmenších detailov tak, aby sme dodržali všetky termíny,“ hovorí Antonín Dillenz z ČEZ Energetické služby, ktorý má kontrakt na starosti.

Okrem prevádzky výrobných a technologických zariadení sa bude ČEZ ESCO v opavskom závode, ktorý zamestnáva 1500 ľudí, starať aj o jeho servis a dodávky náhradných dielov, zákazkovú výrobu unikátnych zariadení a komplexné služby v oblasti metrológie a kalibrácií.

 

 

 

Ďalšie referencie