SVJ NOVOSTAVBY

SVJ Novostavby v Prahe 7 zahŕňa viac ako 100 bytov, podzemné garáže so vzduchotechnikou a menšiu záhradu s fontánou.

Spoločnosť ČEZ ESCO, a.s. vypracovala objektívny názor na stav technológií v spoločných priestoroch a odporučila, ako zefektívniť prevádzku celej nehnuteľnosti. ČEZ ESCO, a.s. v spolupráci so subdodávateľom vykonala „miniaudit“ objektu s dôrazom na nízkonákladové opatrenia a posúdenie prípadných investícií. Po zmapovaní všetkých technológií sa navrhli energeticky úsporné opatrenia s celkovou vyčíslenou úsporou 30 000 Kč za rok.

 

 

 

Prínosy:

  • porovnanie nákladov na energie s trhovou praxou a vyčíslenie potenciálnej úspory,
  • návrh variantov riešenia problému so zle navrhnutou technológiou osvetlenia vrátane zoznamu hlavných výhod a nevýhod navrhovaných riešení,
  • objektívne posúdenie možnosti inštalácie fotovoltickej elektrárne na obmedzenej ploche strechy,
  • potvrdenie kvality ostatných riešení v dome (osvetlenie spoločných priestorov, energetická účinnosť čerpadla fontány, vzduchotechnika v spoločných priestoroch garáží); nezávislé posúdenie bolo dôležité na komunikáciu v rámci SVJ a objasnenie pochybností majiteľov pred uplynutím záručnej lehoty.

 

 

Ďalšie referencie