SLADOVNE SOUFFLET ČR

Sladovne Soufflet ČR, a.s. sú súčasťou sladárskej divízie francúzskej skupiny Groupe Soufflet, jedného z najväčších výrobcov a predajcov sladu na svete.

V areáli sladovne Prostějov sa nainštalovala kogeneračná jednotka do procesu sušenia sladu. Po skúsenostiach s inštaláciou kogeneračnej jednotky v Nymburku sa vedenie spoločnosti rozhodlo spolupracovať so spoločnosťou ČEZ ESCO v ďalšom výrobnom závode. Inštalácia technológie zahŕňala inštaláciu kogeneračnej jednotky, inštaláciu výmenníka v hvozde, úpravy vykurovacieho systému, dodávku a napojenie na centrálny riadiaci dispečing.

„Po skúsenostiach s inštaláciou kogeneračnej jednotky v Nymburku sme sa rozhodli spolupracovať so spoločnosťou ČEZ Energo, s.r.o. v ďalšom našom výrobnom závode,“ hovorí Ing. Richard Paulů, predseda predstavenstva.

Pre Sladovne Soufflet ČR táto realizácia znamená:

  • zvýšenie efektivity procesu výroby sladu,
  • stabilizáciu dodávky a ceny tepla,
  • optimalizáciu dennej rezervovanej kapacity.

 

Ďalšie referencie