ŠKO-ENERGO

ŠKO-ENERGO je multiutilitná spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je komplexná starostlivosť o energetické potreby svojho najväčšieho zákazníka Škoda Auto.

Zákazník riešil problém s náhodnými výpadkami prevádzky výrobnej linky. Spoločnosť ČEZ ESCO vypracovala technicko-ekonomickú štúdiu so zameraním na poklesy napätia, ktorá odhalila, že výpadky nastávajú pri mikropoklesoch napätí, a to pre prílišnú citlivosť riadiacich systémov výrobnej linky, ktoré vyžadujú vyššiu kvalitu siete, než je požadovaná platnou legislatívou.

 

 

Pre ŠKO-ENERGO táto realizácia znamená:

  • zistenie presnej príčiny problému,
  • objektívne odporúčanie optimálneho riešenia problému,
  • garanciu aplikácie najnovších poznatkov a trendov v oblasti energetiky.

 

Ďalšie referencie