RUDOLFINUM

V budove Rudolfina koncertuje domovská Česká filharmónia a ďalšie orchestre, sídli tu aj galéria, kaviareň a organizuje sa tu rad kultúrnych podujatí. Vedenie Rudolfina hľadalo cestu, ako zlepšiť nakladanie s energiami, kvalitne vetrať a udržiavať konštantnú teplotu a vlhkosť v rôznych častiach budovy. Bolo pritom nutné skĺbiť požiadavky mnohých jej používateľov.

Modernizácia sa dotkla takmer celého technologického zázemia. Najrozsiahlejšou rekonštrukciou prešla výroba chladu a vzduchotechnika. Samotná inštalácia nových technológií v historickej budove z roku 1885 si vyžiadala nevšedné postupy a rad unikátnych riešení.

Z pohľadu zákazníka je pritom podstatný nielen vyšší výkon systému ventilácie, ale aj očakávaná 9-ročná návratnosť 20-miliónovej investície.

Ekonomicko-prevádzkový námestník Českej filharmónie Ondřej H. Matyáš:

„Galéria má pre umelecké diela, ktoré vystavuje, pomerne presne dané nároky na teplotu a vlhkosť. V koncertnom priestore zase musíme dodržiavať určité teplotné rozpätie a ďalšie parametre, ako napríklad množstvo čerstvého vzduchu. Veľký rozdiel je v tom, že zatiaľ čo je zaťaženie galérie približne konštantné, do koncertnej sály sa naraz nahrnie 1200 ľudí. Využili sme záruku úspory pri realizácii tejto investície, špičkové know-how a patronát ENESA nad celým projektom a jeho rozvojom,“ . chváli si spoluprácu šéf financií Českej filharmónie Ondřej H. Matyáš.

30 % - toľko percent ročne ušetria prevádzkovatelia Rudolfina v porovnaní s upravenou referenčnou spotrebou v roku 2012.

Ďalšie referencie