PRIEMYSELNÉ AREÁLY ZLKL

ZLKL ponúka širokú škálu strojárskych činností vrátane obrábania, lisovania, zvárania, úprav povrchov, 3D kontrolu kvality a aj vývoj a konštrukciu.

Väčšina výrobkov sa využíva v elektrotechnickom, vo vodohospodárskom a čiastočne aj v automobilovom priemysle. Spoločnosť dodáva predovšetkým nadnárodným koncernom, ako sú Emerson alebo Siemens.

Približne 60 percent výroby smeruje na export, po Českej republike sú hlavnými odbytiskami Francúzsko a Nemecko.

Řešení:

Zákazník oslovil spoločnosť ČEZ ESCO, a.s. so žiadosťou o vyhľadanie potenciálu energetických úspor v rámci výrobných areálov v administratívnej budove, ako aj vo firemnej škôlke. Zástupcovia ČEZ ESCO, a.s. spolu so subdodávateľom navštívili priestory a s dôrazom na návratnosť do 5 rokov navrhli opatrenia s celkovou vyčíslenou úsporou 90 000 Kč za rok.

 

Pre Priemyselné areály ZLKL táto realizácia znamená:

  • návrh realizácie úspor v oblasti energetického manažmentu,
  • nastavenie správnych procesov energetického manažmentu,
  • odporúčanie inštalácie regulátorov štvrťhodinového maxima.

 

 

Ďalšie referencie