NEMOCNICA JIHLAVA

V nemocnici Jihlava tvorili celú tretinu prevádzkových nákladov výdavky na energie, preto bolo ideálnym riešením ísť cestou energetických úspor.

Modernizácia sa dotkla prakticky celej energetickej infraštruktúry Nemocnice Jihlava: zmenili sa technológie vykurovania aj klimatizácie, produkcie pary alebo svietenia, skvalitnilo sa zateplenie budov vrátane výmeny nevyhovujúcich drevených okien za plastové. O energetické hospodárstvo nemocnice sa teraz starajú odborníci z ČEZ ESCO.

Projekt získal cenu European Energy Service Award 2014 Európskej iniciatívy pre energetické služby (EESI).

 

Riaditeľ jihlavskej nemocnice Lukáš Velev:

„Hlavnou výhodou je pre nás to, že sme mohli všetky naše energetické zariadenia aj ich správu odovzdať odborníkom, ktorí vedia aj to, do akých úspor sa oplatí investovať.“

Ako ušetriť a zachovať vysokú kvalitu ponúkaných služieb? Takýto problém riešilo vedenie Nemocnice Jihlava. Vzhľadom na to, že celú tretinu prevádzkových nákladov tvorili výdavky na energie, bolo ideálnym riešením ísť cestou energetických úspor.

Novo nemocnica využíva tiež kogeneračné jednotky, ktoré vyrábajú elektrickú energiu a produkujú zvyškové teplo, ktoré sa využíva na vykurovanie. Prebytky potom predáva do distribučnej siete.

 

Ďalšie referencie