MESTO MOHELNICE

Starobylé sídlo bolo založené v 13. storočí a pýši sa celým radom zachovaných pamiatok, ale aj moderným priemyslom.

Pred realizáciou stavby prenášala tepláreň Mohelnice energiu parným a horúcovodným potrubím do centrálnych parných a horúcovodných výmenníkových staníc. Spolu s výstavbou plynovej výhrevne sa zrekonštruovalo 32 horúcovodných tlakovo závislých DPS na teplovodné a vybudovalo 43 nových tlakovo nezávislých teplovodných DPS. Okrem toho sa nainštalovalo takmer 10 kilometrov predizolovaného potrubia, ktoré nahradilo existujúce štvorrúrkové rozvody. Vďaka všetkým týmto zmenám sa zvýšila tepelná účinnosť kotlov zo 78,2 % na 95,5 % a znížili sa straty v rozvodoch zo 64 % na 11,2 %.

Pre mesto Mohelnice táto realizácia znamená:

    • zvýšenie tepelnej účinnosti kotlov o 17,3 %,
    • zníženie straty v rozvodoch o 52,8 %.

 

Ďalšie referencie