MESTO FULNEK

Malebné sídlo v pútavom prírodnom prostredí má množstvo historicky a umelecky cenných pamiatok, čím sa stáva pre domácich aj zahraničných návštevníkov príťažlivou lokalitou.

Spoločnosť ČEZ ESCO, a.s. v meste kompletne zrekonštruovala verejné osvetlenie. Predchádzalo tomu zhodnotenie súčasného stavu osvetľovacej sústavy, na základe ktorého sa navrhla taká rekonštrukcia, ktorá by zlepšila svetelné podmienky na komunikáciách. Predstavovalo to okamžité úspory nákladov na prevádzku osvetľovacej sústavy.

 

Pre mesto Fulnek táto realizácia znamená:

  • zníženie nákladov na prevádzku svetelnej sústavy o 60 %,
  • zníženie poruchovosti osvetľovacej sústavy,
  • zvýšenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia,
  • slávnostné osvetlenie vybraných historických pamätihodností.

 

Ďalšie referencie