LOCHKOV LOFTS

Rezidenční

Řešení:

Spoločnosť ČEZ ESCO, a.s. priniesla rezidencii Lochkov Lofts významné energetické úspory. Zrekonštruovalo sa osvetlenie spoločných priestorov (garáže, nádvorí a historických komínov), a to vrátane slávnostného a vianočného osvetlenia. Inštaláciou moderných LED zdrojov s dlhou životnosťou sa znížila spotreba elektriny a náklady na prevádzku osvetlenia. Ďalej sa optimalizovali náklady rezidencie na energie (elektrina, plyn) formou zmeny dodávateľov.

Prínosy:

  • vyššia bezpečnosť pohybu osôb v garážach,
  • zníženie nákladov na prevádzku osvetlenia,
  • zníženie nákladov na elektrickú energiu a zemný plyn,
  • zníženie poruchovosti osvetľovacej sústavy,
  • zvýšenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia,
  • zjednotenie teploty svetla v celom priestore.

 

Ďalšie referencie