KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

Investíciu 126 miliónov korún si vyžiadalo zásadné prebudovanie energetického systému Kongresového centra Praha (KCP), ktoré prebiehalo v rokoch 2016 – 2017 počas plnej prevádzky. Obrovská investícia sa však vyplatila.

„Zvolili sme takzvanú formu EPC, čo je metóda, keď dodávateľ riešenia priamo v zmluve zaručuje, že sa riešením požadované úspory dosiahnu. Za investíciu, ktorá sa vám zaplatí do desiatich rokov, by zdvihol ruku asi každý manažér,“ hovorí obchodná a marketingová riaditeľka Kongresového centra Lenka Žlebková.

„Rovnaká metóda zafungovala v minulosti napríklad v Národnom divadle alebo Rudolfine. Jej výhodou navyše je, že sa investícia spláca zo samotných úspor a nemá negatívny vplyv na cash-flow zákazníka, čo je pre financovanie projektu kľúčové. Samotné opatrenia sú vždy súborom technologických investícií a zmeny fungovania energetického hospodárstva v budove alebo vo firme. Akýkoľvek zásah do energetického zariadenia budovy so sebou nesie nutnosť zamyslieť sa nad tým a spočítať, ako sa tým život budovy zmení,“ vysvetľuje Ivo Slavotínek, riaditeľ spoločnosti ENESA zo skupiny firiem ČEZ ESCO, ktoré projekt v KCP realizovalo.

Už dnes je jasné, že sa plánované úspory vo výške 21,9 milióna Kč, čo je pribl. 30 % celkových nákladov na energie v roku 2013, prekročili a že sa investície do projektu vrátia do šiestich rokov. Úspory oproti pôvodnému stavu dosahuje centrum vo vykurovaní (30 %), v chladení (25 %), vo vzduchotechnike (16 %) aj v osvetlení (10 %).

Bývalý „Palác kultúry“ tak usporí ročne tiež tri olympijské bazény vody a emisie skleníkových plynov zníži o viac ako 7000 ton. A práve tento ekologický aspekt začína byť pre veľký počet nájomníkov Kongresového centra dôležitý. „Isté rezervy máme ešte v hospodárení s vodou, radi by sme v budúcnosti využívali napríklad dažďovú vodu. Aj tak však máme od návštevníkov centra na zmeny pozitívnu odozvu a prvý dojem klientov z nášho centra sa výrazne zlepšil,“ dodáva Lenka Žlebková.

 

Ďalšie referencie