HAMÉ BABICE

Kogeneračná jednotka ohrieva paru v Hamé v Babiciach

Projekt a investície spoločnosti ČEZ ENERGO v priemyselnom areáli Hamé v Babiciach, v areáli najväčšieho spracovateľa chladených a trvanlivých potravín, spočívali v kompletnej inštalácii a montáži kogeneračnej jednotky, rozvodov tepla a plynu, inštalácii akumulačnej nádrže a vo výstavbe distribučnej trafostanice. Realizáciou projektu sa výrazne zvýšila účinnosť využitia primárnej energie, čo Hamé prináša zníženie a stabilizáciu nákladov na vyrobené teplo, respektíve paru, ktorá sa používa pri výrobe potravín. Kogeneračná jednotka v areáli firmy Hamé je v kontajnerovom vyhotovení a je umiestnená v blízkosti parnej kotolne. Teplo z chladenia KGJ sa využíva na predhrievanie napájacej vody parného kotla. V prvom stupni sa využíva teplo z chladenia technologickej zmesi, ktoré predhrieva pomocou doskového výmenníka studničnú vodu, ktorá sa následne predhrieva pomocou okruhu chladenia motora a spalín na konečnú teplotu 100 °C. Oba vykurovacie systémy sú tlakovo oddelené..

„Hlavnou výhodou kogeneračnej jednotky je to, že z nej využívame odpadové teplo, čím šetríme vlastné náklady na prevádzku kotolne,“ uvádza Miroslav Hanák, hlavný energetik Hamé, závod Babice.

Pre Hamé Babice táto realizácia znamená:

  • stabilizáciu dodávky a ceny tepla,
  • predhrievanie vody na výrobu pary,
  • ročnú úsporu na výrobe tepla 1 mil. Kč.