DOPRAVNÝ PODNIK HL. M. PRAHA

ČEZ ESCO prenajala formou operatívneho lízingu Dopravnému podniku hl. m. Praha (DPP) 10 elektromobilov rôznych značiek na 3 roky.

Dopravný podnik hlavného mesta Praha elektromobily nasadil v rámci flotily referentských vozidiel určených na služobné jazdy zamestnancov po meste. ČEZ ESCO bola v rámci dodávky elektromobilov pre DPP úspešná okrem iného preto, že ponúkla vo veľmi krátkom termíne kombináciu niekoľkých značiek vozidiel (BMWi3, Hyundai Ioniq, KIA Soul ev, VW e-UP, VW e-golf). Toto je dané najmä dlhodobými vzťahmi s automobilovými závodmi.

„Elektromobilita sa čoraz viac stáva neoddeliteľnou súčasťou mestskej dopravy. Hlavným dôvodom zavádzania elektromobility je nulová produkcia lokálnych emisií a tým zníženie lokálnej ekologickej záťaže. Dôraz na ekológiu prevádzky je pre našu firmu úplne prirodzený,“ uviedol Martin Gillar, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva DPP, a ďalej uviedol: „Podľa našich strategických priorít máme zaradený rozvoj elektromobility aj do vnútropodnikovej dopravy, preto teraz v reálnej prevádzke vyskúšame niekoľko elektromobilov s tým, že plánujeme postupnú výmenu konvenčných referentských vozidiel za elektromobily vo väčšom počte.“

„Je nám cťou byť pritom, keď metropolitný dopravný podnik robí prvý veľký krok k elektrizácii svojho automobilového parku, a pri propagácii elektrických áut sa tak stáva vzorom ďalším subjektom z oblasti verejnej dopravy. Ako zavedený a najväčší hráč v tuzemskej elektromobilite sme v tomto prípade radi poskytli svoje skúsenosti a využili dlhodobú spoluprácu s automobilkami, vďaka ktorým vieme vozidlá integrovať do firemných aj municipálnych flotíl za zaujímavých podmienok,“ hovorí Kamil Čermák, generálny riaditeľ ČEZ ESCO.

Skupina ČEZ v súčasnosti prevádzkuje najrozsiahlejšiu sieť verejných dobíjacích staníc na elektromobily v Českej republike – okrem 40 rýchlonabíjacích staníc je vodičom k dispozícii aj päťdesiatka tzv. staníc normálneho dobíjania. Časť siete vzniká v rámci projektu EV Fast Charging Backbone Network Central Europe z prostriedkov z európskeho grantového programu CEF. Viac na http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html. Pri využívaní celej siete dobíjacích staníc sa používateľ pred dobíjaním identifikuje jedinečnou kartou RFID.

Spoločnosť ČEZ ESCO ponúka v oblasti elektromobility firmám, municipalitám a krajom širokú paletu súvisiacich služieb a produktov. Ide napríklad o návrh a inštaláciu dobíjacích staníc na kľúč, o elektrifikáciu automobilových flotíl, platformy na dobíjanie vrátane IT riešení, o prenájmy alebo predaje elektromobilov alebo wallboxy a káble na dobíjanie. Samosprávam ČEZ ESCO ponúka realizáciu a prevádzku dobíjacích staníc na elektrobusy alebo návrhy konceptu elektromobility pre jednotlivé mestá a regióny.

V Českej republike je v súčasnosti zaregistrovaných už zhruba 1500 elektromobilov. Podobne ako v ďalších vyspelých krajinách Európy sa aj u nás elektrické autá stávajú bežnou súčasťou najmä mestskej premávky. To sa premieta do všetkých oblastí týkajúcich sa predaja a servisu elektromobilov. Odhady ďalšieho vývoja hovoria v horizonte niekoľkých rokov o ročných predajoch v rádoch tisícov elektromobilov a plug-in hybridov. Postupný pád najväčších bariér (obmedzená ponuka elektromobilov, ich vysoká cena, malá hustota dobíjacej infraštruktúry a malá zákaznícka skúsenosť) a v kombinácii s podpornými opatreniami (zdarma vjazd do centier miest, parkovacích zón, jazda v pruhoch pre MHD atď.) by mal znamenať rýchle dosiahnutie podielu 20 % na celkovom predaji osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel v ČR.

 

Ďalšie referencie