BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Bystřice nad Pernštejnem sa vďaka historickým pamiatkam aj nádhernej okolitej prírode stáva atraktívnym cieľom dovoleniek, rekreácií aj výletov.

Do sústavy centrálneho zásobovania teplom v Bystřici nad Pernštejnom sa nainštalovala kogeneračná jednotka, čím sa prepojil existujúci biomasový zdroj a kogeneračná technológia na zemný plyn. Stavba zahŕňala kompletnú rekonštrukciu priestorov na umiestnenie jednotky a inštaláciu kogeneračnej jednotky a nového záložného kotla na zemný plyn.

 

 

 

 

 

Pre Bystřici nad Pernštejnem táto realizácia znamená:

    • lacné teplo pre mesto a flexibilnú reguláciu výkonu,
    • ekologizáciu výroby – nižšie emisie tuhých znečisťujúcich látok,
    • vznik záložného zdroja pre prípad plánovaných odstávok dodávky elektrickej energie zo siete.

 

Ďalšie referencie