BENTELER AUTOMOTIV

Strojársky areál Benteler s rozlohou štyri hektáre sa nachádza v priemyselnej zóne Verne pri Klášterci nad Ohří a prácu v ňom našlo až 700 zamestnancov. Spoločnosť ČEZ ESCO vybudovala v novom závode technológiu stlačeného vzduchu s inštalovaným príkonom 600 kW, s možnosťou rozšírenia kapacity strojovne až o 50 %, a technológiu výroby chladu s nominálnym výkonom 2250 kW s plánovaným navýšením o 450 kW. Ďalej v závode nainštalovala rozvody chladu a dve chladiace veže s celkovým menovitým výkonom 6700 kW.

„Zákazníkovi dodávame stlačený vzduch a chlad ako službu. To znamená, že ušetrí na vstupných investičných nákladoch na technológie a nerieši servis a prevádzkovanie celého systému,“ hovorí riaditeľ pre priemyselnú energetiku v ČEZ ESCO Michal Židek. „Nainštalované technológie sú najmodernejšie svojho druhu a majú v porovnaní so štandardným riešením výrazne nižšie prevádzkové náklady.“

Nová realizácia dokazuje ambíciu spoločnosti BENTELER v oblasti udržateľnosti a zaobchádzania s potrebnými cennými zdrojmi na výrobu. Súvisiacou zodpovednosťou a otázkami starostlivého využívania týchto zdrojov a ochranou životného prostredia sa firma zaoberá veľmi vážne. Ide najmä o efektívne výrobné procesy a ekologické technológie vyrábajúce pre zákazníkov a chrániace životné prostredie. Firma sa okrem toho aktívne podieľa na živote v lokalitách, kde má výrobné závody. Ide o dobré susedské vzťahy a spoločnú budúcnosť, a to ako v prípade nového závodu v Klášterci, tak aj v ďalších viac ako 70 závodoch po celom svete.

O výrobu stlačeného vzduchu sa stará štvorica kompresorov pracujúcich na dvoch tlakových úrovniach 8,5 baru a 19 barov. BENTELER využíva stlačený vzduch štandardne ako zdroj energie na pneumatické náradie, úpinky a lineárne pohony. V závode v Klášterci ho však vo veľkej miere využívajú aj pri prevádzke moderných laserových obrábacích centier. Tie lúčom orezávajú kontúry výliskov z vysokopevnostných ocelí, ktoré následne tvoria prvky pasívnej bezpečnosti skeletu osobných automobilov. Zákazníci spoločnosti BENTELER ťažia z najvyššej úrovne inžinierskych a výrobných znalostí – dosiahnutia dokonalosti v systémových riešeniach.

Srdcom systému chladenia je päť strojov osadených turbínovými kompresormi Turbocor, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou energie, vysokou efektivitou a spoľahlivosťou prevádzky, čo je pre tento typ výroby zásadný. Aj niekoľkohodinový výpadok prevádzky má v sektore automotive za následok stratu rádovo milióny korún.

„Pre nás je zásadné, aby bola prevádzka nainštalovaného zariadenia efektívna, spoľahlivá a hospodárna. Celý výrobný komplex bol navrhnutý s ohľadom na čo najlepšie poskytovanie služieb našim zákazníkom,“ hovorí výkonný viceprezident pre región severnej a východnej Európy divízie BENTELER Automotive Petr Marijczuk.

„Máme rekuperačné systémy na rekuperáciu tepla, energeticky účinné osvetlenie aj odpadové teplo z kompresorov. Očakávame, že odpadové teplo z továrne bude pokrývať väčšinu potrieb zariadení na vykurovanie a ohrev vody. Okrem finančného hľadiska máme na pamäti aj ekologické aspekty a snažíme sa o zanechanie čo najmenšej možnej uhlíkovej stopy. Pri vývoji riešení totiž dbáme na celospoločenské záujmy a životné prostredie,“ dodáva Marijczuk.

 

Ďalšie referencie