ArcelorMittal Ostrava

ArcelorMittal Ostrava patrí do najväčšej svetovej oceliarskej a ťažobnej skupiny ArcelorMittal. Ročne vyrába viac ako 2 milióny ton ocele, ktorá sa uplatňuje najmä v stavebníctve a strojárstve.

V ArcelorMittal sa zrekonštruovala svetelná sústava. Moderné úsporné LED osvetlenie nahradilo už dosluhujúce ortuťové a halogenidové výbojky aj klasické žiarivkové zdroje. Zároveň ČEZ ESCO navrhla a dodala celý systém riadenia svietidiel, ktorý teraz dokáže presne reagovať na každú požiadavku závodu.

„Modernizácia osvetlenia prináša veľkým priemyselným podnikom, ako je ArcelorMittal, nielen úsporu prevádzkových a servisných nákladov, ale umožňuje aj pohodlné nastavenie svetiel podľa aktuálnych potrieb závodu,“ hovorí generálny riaditeľ ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Ďalšou výhodou je, že sa rapídne zníži množstvo porúch.“

ČEZ ESCO vymenila spolu 905 kusov svietidiel a znížila spotrebu elektriny o 3016 MWh ročne, teda o 81 percent. Úspora CO2 predstavuje 3050 ton ročne. Objem zákazky bol 16 miliónov korún, ide vôbec o najväčšiu zákazku ČEZ ESCO v oblasti modernizácie osvetlenia.

Rekonštrukcia sa týkala jednak všetkých podjazdov a chodníkov vedúcich pozdĺž cesty medzi hlavnou bránou a bránou Zářičí, jednak Prevádzky 65 – Zvodidlá a banské výstuže, ktorá zahŕňa predvýrobnú prípravu, výrobné priestory a linky, lisovne, zinkovne, sklady polotovarov a výstupnú kontrolu. Závod je najväčším výrobcom zvodidiel v Českej republike.

Všetky nové osvetľovacie sústavy sú navrhnuté s implementáciou inteligentného riadenia a diaľkového ovládania.

Podobne bude na intenzitu denného svetla reagovať vonkajšie osvetlenie. Zatiaľ čo v bežných prípadoch funguje v obdobných areáloch len v moduloch zapnuté/vypnuté, v ArcelorMittal teraz systém umožňuje zvyšovať alebo znižovať mieru svietivosti v závislosti od slnečného osvitu.

Montáž svietidiel prebiehala za plného chodu závodu a jeho prevádzka nebola nijako obmedzená.

Ďalšie referencie