Verejná správa a komerčné objekty

Vytvorili sme služby pre všetkých, ktorí hľadajú spoľahlivého partnera v oblasti energetických riešení vo verejnom sektore a v komerčných objektoch – od elektromobility a konceptu Smart City, ktorý sa zaoberá inovatívnymi technológiami pre mestá, cez rozsiahle energetické poradenstvo, verejné osvetlenie a komplexné projekty energetických úspor.

 

Na správne fungovanie kalkulátoru musíte mať povolený JavaScript.

 

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

Najstaršia a zároveň najväčšia budova v metropole, určená na kongresy a kultúrne akcie nasleduje trendy udržateľného rozvoja a šetrí energiami.

Centrum prešlo náročnou rekonštrukciou a je teraz schopné vychádzať v ústrety špecifickým požiadavkám klientov. Ponúka predovšetkým vyšší používateľský komfort budovy, a to na základe nového systému regulácie vykurovania a chladenia miestností, vzduchotechniky a intenzívnejšieho, no úsporného osvetlenia. Zvolila sa forma EPC, keď dodávateľ riešenia priamo v zmluve zaručuje, že sa riešením požadované úspory dosiahnu.

Pre Kongresové centrum Praha táto realizácia znamená:

  • 21,3 mil. Kč – toľko ročne usporí Kongresové centrum Praha

Čítať viac >

 

DOPRAVNÝ PODNIK HL. M. PRAHA

ČEZ ESCO prenajala formou operatívneho lízingu Dopravnému podniku hl. m. Praha (DPP) 10 elektromobilov rôznych značiek na 3 roky. 

Dopravný podnik hlavného mesta Praha elektromobily nasadil v rámci flotily referentských vozidiel určených na služobné jazdy zamestnancov po meste. ČEZ ESCO bola v rámci dodávky elektromobilov pre DPP úspešná okrem iného preto, že ponúkla vo veľmi krátkom termíne kombináciu niekoľkých značiek vozidiel (BMWi3, Hyundai Ioniq, KIA Soul ev, VW e-UP, VW e-golf). Toto je dané najmä dlhodobými vzťahmi s automobilovými závodmi.

Pre Dopravný podnik hl. m. Praha táto realizácia znamená:

  • rozvoj elektromobility aj vo vnútropodnikovej doprave,
  • elektrizáciu automobilového parku,
  • zníženie produkcie lokálnych emisií.

Čítať viac >

NEMOCNICA JIHLAVA

V nemocnici Jihlava tvorili celú tretinu prevádzkových nákladov výdavky na energie, preto bolo ideálnym riešením ísť cestou energetických úspor. 

Modernizácia sa dotkla prakticky celej energetickej infraštruktúry Nemocnice Jihlava: zmenili sa technológie vykurovania aj klimatizácie, produkcie pary alebo svietenia, skvalitnilo sa zateplenie budov vrátane výmeny nevyhovujúcich drevených okien za plastové. O energetické hospodárstvo nemocnice sa teraz starajú odborníci z ČEZ ESCO. Projekt získal cenu European Energy Service Award 2014 Európskej iniciatívy pre energetické služby (EESI).

Pre nemocnicu Jihlava táto realizácia znamená:

13 miliónov – toľko korún v Jihlave každoročne ušetria vďaka modernizácii, z tejto sumy potom nemocnica spláca náklady na realizáciu energetických úspor a správu infraštruktúry.

Čítať viac >

RUDOLFINUM

Vedenie Rudolfina hľadalo cestu, ako zlepšiť nakladanie s energiami, kvalitne vetrať a udržiavať konštantnú teplotu a vlhkosť v rôznych častiach budovy.

Modernizácia sa dotkla takmer celého technologického zázemia. Najrozsiahlejšou rekonštrukciou prešla výroba chladu a vzduchotechnika. Samotná inštalácia nových technológií v historickej budove z roku 1885 si vyžiadala nevšedné postupy a rad unikátnych riešení.

Pre Rudolfinum táto realizácia znamená:

30 % – toľko percent ročne ušetria prevádzkovatelia Rudolfina v porovnaní s upravenou referenčnou spotrebou v roku 2012.

Čítať viac >

MESTO FULNEK

Malebné sídlo v pútavom prírodnom prostredí má množstvo historicky a umelecky cenných pamiatok, čím sa stáva pre domácich aj zahraničných návštevníkov príťažlivou lokalitou.

Spoločnosť ČEZ ESCO, a.s. v meste kompletne zrekonštruovala verejné osvetlenie. Predchádzalo tomu zhodnotenie súčasného stavu osvetľovacej sústavy, na základe ktorého sa navrhla taká rekonštrukcia, ktorá by zlepšila svetelné podmienky na komunikáciách. Predstavovalo to okamžité úspory nákladov na prevádzku osvetľovacej sústavy.

Pre mesto Fulnek táto realizácia znamená:

  • zníženie nákladov na prevádzku svetelnej sústavy o 60 %,
  • zníženie poruchovosti osvetľovacej sústavy,
  • zvýšenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia,
  • slávnostné osvetlenie vybraných historických pamätihodností.

Čítať viac >

MESTO MOHELNICE

Starobylé sídlo bolo založené v 13. storočí a pýši sa celým radom zachovaných pamiatok, ale aj moderným priemyslom.

Pred realizáciou stavby prenášala tepláreň Mohelnice energiu parným a horúcovodným potrubím do centrálnych parných a horúcovodných výmenníkových staníc. Spolu s výstavbou plynovej výhrevne sa zrekonštruovalo 32 horúcovodných tlakovo závislých DPS na teplovodné a vybudovalo 43 nových tlakovo nezávislých teplovodných DPS. Okrem toho sa nainštalovalo takmer 10 kilometrov predizolovaného potrubia, ktoré nahradilo existujúce štvorrúrkové rozvody. Vďaka všetkým týmto zmenám sa zvýšila tepelná účinnosť kotlov zo 78,2 % na 95,5 % a znížili sa straty v rozvodoch zo 64 % na 11,2 %.

Pre mesto Mohelnice táto realizácia znamená:

  • zvýšenie tepelnej účinnosti kotlov o 17,3 %,
  • zníženie straty v rozvodoch o 52,8 %.

Čítať viac >