Priemyselná energetika

Zameriavame sa na obsluhu veľkých priemyselných spoločností. So špecializovaným tímom odborníkov sme schopní pripraviť pre vašu firmu komplexné energetické riešenia na kľúč. Vďaka širokému portfóliu najnovších energetických technológií vrátane financovania dokážeme priniesť iný pohľad na efektívne využívanie a zaobchádzanie s energiami vo vašej firme. Prípadne túto činnosť za vás úplne prevezmeme.

 

HAMÉ BABICE

V priemyselnom areáli Hamé v Babiciach, v areáli najväčšieho spracovateľa chladených a trvanlivých potravín, došlo ku kompletnej inštalácii a montáži kogeneračnej jednotky, rozvodov tepla a plynu, inštalácii akumulačnej nádrže a výstavbe distribučnej trafostanice.

Realizáciou projektu sa výrazne zvýšila účinnosť využitia primárnej energie, čo Hamé prináša zníženie a stabilizáciu nákladov na vyrobené teplo, respektíve paru, ktorá sa používa pri výrobe potravín. Teplo z chladenia kogeneračnej jednotky sa využíva na predhrievanie napájacej vody parného kotla.

Pre Hamé Babice táto realizácia znamená:

 • stabilizáciu dodávky a ceny tepla,
 • predhrievanie vody na výrobu pary,
 • ročnú úsporu na výrobe tepla 1 mil. Kč.

Čítať viac >

 

Logit

Spoločnosť Logit sa zaoberá spracovaním polyamidového vlákna. Na optimalizáciu prevádzky sa Logit odhodlal na modernizáciu 15-ročného systému svetiel.

ČEZ ESCO spoločne so zákazníkom definovala, aká intenzita osvetlenia je v jednotlivých halách potrebná, na základe čoho vznikol návrh celkovej renovácie. Zatiaľ čo v skladoch a expedícii postačuje osvetlenie s intenzitou 100 luxov – 200 luxov, v úseku balenia a kontroly kvality je to už 500 luxov – 750 luxov. Zmenilo sa aj rozmiestnenie svetiel. Keď stroje v časti výrobnej haly stoja, zostanú svietiť svetlá len nad strojmi v prevádzke. Potom ČEZ ESCO osvetlenie nainštalovala a zaisťuje aj jeho servis.

Pre Logit táto realizácia znamená:

74 mesiacov – taká je návratnosť investície Logitu do modernizácie systému svetiel.

Čítať viac >

ON Semiconductor

Spoločnosť ON Semiconductor, ktorá vyrába polovodičové čipy a v Česku zamestnáva 1500 ľudí, potrebovala zrekonštruovať svoje energetické hospodárstvo a zlepšiť kvalitu dodávky elektriny a chladu.

Cesta k úsporám sa začala výstavbou nových rozvodní, vďaka ktorým sa firma stala nezávislou od lokálnej distribučnej sústavy. Teraz môže elektrinu nakupovať priamo na trhu. Prebieha výstavba troch vlastných zdrojov chladu. Okrem toho sa vďaka ČEZ ESCO zvýšila veľmi dôležitá spoľahlivosť dodávok. Vzhľadom na nepretržitú prevádzku sa totiž akýkoľvek výpadok rovná vysokým finančným stratám.

Pre ON Semiconductor táto realizácia znamená:

20 – 30 miliónov – každoročná úspora vďaka modernizácii energetickej infraštruktúry spoločnosťou ČEZ ESCO.

Čítať viac >

TEVA CZECH INDUSTRIES

Teva Czech Industries s.r.o. (predtým IVAX, Galena) je významným farmaceutickým výrobcom s veľmi dlhou históriou. 

ČEZ ESCO bude zodpovedať za komplexnú správu energetiky a výrobnej technológie klienta. Okrem toho bude napríklad navrhovať optimalizácie prevádzky a úspory vedúce k zníženiu uhlíkovej stopy a finančných nákladov. Zdokonalí aj systém prediktívnej údržby, ktorý umožní vopred identifikovať potenciálne poruchy a predchádzať im, skôr ako nastanú.

Pre TEVA Czech Industries táto realizácia znamená: 

 • Okrem prevádzky výrobných a technologických zariadení sa bude ČEZ ESCO v opavskom závode, ktorý zamestnáva 1500 ľudí, starať aj o jeho servis a dodávky náhradných dielov, zákazkovú výrobu unikátnych zariadení a komplexné služby v oblasti metrológie a kalibrácií.

Čítať viac >

 

ŠKO-ENERGO

ŠKO-ENERGO je multiutilitná spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je komplexná starostlivosť o energetické potreby svojho najväčšieho zákazníka Škoda Auto.

Zákazník riešil problém s náhodnými výpadkami prevádzky výrobnej linky. Spoločnosť ČEZ ESCO vypracovala technicko-ekonomickú štúdiu so zameraním na poklesy napätia, ktorá odhalila, že výpadky nastávajú pri mikropoklesoch napätí, a to pre prílišnú citlivosť riadiacich systémov výrobnej linky, ktoré vyžadujú vyššiu kvalitu siete, než je požadovaná platnou legislativou.

Čítať viac >

ArcelorMittal Ostrava

ArcelorMittal Ostrava patrí do najväčšej svetovej oceliarskej a ťažobnej skupiny ArcelorMittal. Ročne vyrába viac ako 2 milióny ton ocele, ktorá sa uplatňuje najmä v stavebníctve a strojárstve.

V areáli sa rekonštruovalo osvetlenie. Moderné úsporné LED osvetlenie nahradilo už dosluhujúce ortuťové a halogenidové výbojky aj klasické žiarivkové zdroje. Zároveň ČEZ ESCO navrhla a dodala celý systém riadenia svietidiel, ktorý teraz dokáže presne reagovať na každú požiadavku závodu.

Pre ArcelorMittal táto realizácie znamená:

 • 81 % – o toľko sa znížila spotreba elektriny,
 • 905 – toľko kusov svietidiel sa vymenilo.

 Čítať viac >

 

SLADOVNE SOUFFLET ČR

Sladovne Soufflet ČR, a.s. sú súčasťou sladárskej divízie francúzskej skupiny Groupe Soufflet, jedného z najväčších výrobcov a predajcov sladu na svete.

V areáli sladovne Prostějov sa nainštalovala kogeneračná jednotka do procesu sušenia sladu. Po skúsenostiach s inštaláciou kogeneračnej jednotky v Nymburku sa vedenie spoločnosti rozhodlo spolupracovať so spoločnosťou ČEZ ESCO v ďalšom výrobnom závode. Inštalácia technológie zahŕňala inštaláciu kogeneračnej jednotky, inštaláciu výmenníka v hvozde, úpravy vykurovacieho systému, dodávku a napojenie na centrálny riadiaci dispečing.

Pre Sladovne Soufflet ČR táto realizácia znamená:

 • zvýšenie efektivity procesu výroby sladu,
 • stabilizáciu dodávky a ceny tepla,
 • optimalizáciu dennej rezervovanej kapacity.

Čítať viac >

 

BENTELER AUTOMOTIV

Spoločnosť BENTELER Automotive je strategickým partnerom pre vývoj automobilov s vysokou úrovňou inovačných zručností a odborných znalostí.

ČEZ ESCO v novom závode vybudovala technológiu stlačeného vzduchu s inštalovaným príkonom 600 kW a technológiu výroby chladu s výkonom 2250 kW s plánovaným navýšením o 450 kW. Ďalej v závode nainštalovala rozvody chladu a dve chladiace veže.  BENTELER využíva stlačený vzduch štandardne ako zdroj energie na pneumatické náradie, úpinky a lineárne pohony. V závode v Klášterci ho však vo veľkej miere využívajú aj pri prevádzke moderných laserových obrábacích centier.

Pre BENTELER Automotive táto realizácia znamená:

 • zníženie spotreby energie, efektivita a spoľahlivosť prevádzky,
 • zabezpečenie servisu a prevádzkovania celého systému,
 • moderné technológie s nižšími prevádzkovými nákladmi.

Čítať viac >