Firmy a obce

Naším cieľom nie je len spoľahlivo dodávať elektrinu a zemný plyn, ale reagujeme aj na nový trend energetiky. Ponúkame komplexné energetické riešenia šité na mieru vašim potrebám.

Energetika sa mení. S naším tímom odborníkov dokážeme reagovať na nové trendy v oblasti – fotovoltiky, tepelných čerpadiel, plynových kotlov, elektromobility, vzduchotechniky aj osvetlenia.

Na správne fungovanie kalkulátoru musíte mať povolený JavaScript.
Na správne fungovanie kalkulátoru musíte mať povolený JavaScript.
Na správne fungovanie kalkulátoru musíte mať povolený JavaScript./div>

Vďaka inovatívnemu riešeniu od ČEZ ESCO:

 • Ste energeticky sebestačnejší.
 • Získate všetky súvisiace dotácie, ktoré sú k dispozícii.
 • Zaistíte zamestnancom lepšie pracovné prostredie.
 • Ste ekologickejší a šetrnejší k svojmu okoliu.

 

FOPO II.

Spoločnosť FOPO II., s.r.o. je stabilný a spoľahlivý partner v oblasti predaja nových a ojazdených vozidiel a v oblasti popredajných služieb. 

Spolu 131 solárnych panelov s celkovým výkonom 29,9 kWp na streche autoservisu FOPO II. v Pelhřimove predstavovalo pôvodne finančnú investíciu. Postupne sa však panely stali zdrojom efektívne vyrobenej energie určenej na priamu spotrebu v autoservise. Aktuálna mesačná úspora nákladov predstavuje 10 tisíc Kč. Výsledkom sú nulové pretoky vyrobenej elektriny do siete. Počas inštalácie nového solárneho systému navyše ani nebolo nutné prerušiť bežnú prevádzku autoservisu.

Pre FOPO II. táto realizácia znamená:

 • zníženie nákladov na energie o viac ako 10 tisíc Kč mesačne,
 • nulové pretoky energie do siete vďaka napojeniu na systém ohrevu teplej vody.

Čítať viac >

SVJ NOVOSTAVBY

SVJ Novostavby v Prahe 7 zahŕňa viac ako 100 bytov, podzemné garáže so vzduchotechnikou a menšiu záhradu s fontánou.

Spoločnosť ČEZ ESCO, a.s. vypracovala objektívny názor na stav technológií v spoločných priestoroch a odporučila, ako zefektívniť prevádzku celej nehnuteľnosti. ČEZ ESCO, a.s. v spolupráci so subdodávateľom vykonala „miniaudit“ objektu s dôrazom na nízkonákladové opatrenia a posúdenie prípadných investícií. Po zmapovaní všetkých technológií sa navrhli energeticky úsporné opatrenia s celkovou vyčíslenou úsporou 30 000 Kč za rok.

Pre SVJ Novostavby táto realizácia znamená:

 • návrh variantov riešenia problému so zle navrhnutou technológiou osvetlenia,
 • objektívne posúdenie možnosti inštalácie fotovoltickej elektrárne na obmedzenej ploche strechy.

Čítať viac >

LOCHKOV LOFTS

Na mieste bývalej továrne na cigóriu, neskôr prebudovanej na pivovar a sladovňu, vzniklo v rezidencii Lochkov Lofts 76 originálnych bytov.

Spoločnosť ČEZ ESCO, a.s. priniesla rezidencii Lochkov Lofts významné energetické úspory. Zrekonštruovalo sa osvetlenie spoločných priestorov (garáže, nádvorí a historických komínov), a to vrátane slávnostného a vianočného osvetlenia. Inštaláciou moderných LED zdrojov s dlhou životnosťou sa znížila spotreba elektriny a náklady na prevádzku osvetlenia. Ďalej sa optimalizovali náklady rezidencie na energie (elektrina, plyn) formou zmeny dodávateľov.

Pre rezidenciu Lochkov Lofts táto realizácia znamená:

 • zníženie nákladov na prevádzku osvetlenia,
 • zníženie nákladov na elektrickú energiu a zemný plyn,
 • zvýšenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia.

Čítať viac >

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Bystřice nad Pernštejnem sa vďaka historickým pamiatkam aj nádhernej okolitej prírode stáva atraktívnym cieľom dovoleniek, rekreácií aj výletov.

Do sústavy centrálneho zásobovania teplom v Bystřici nad Pernštejnom sa nainštalovala kogeneračná jednotka, čím sa prepojil existujúci biomasový zdroj a kogeneračná technológia na zemný plyn. Stavba zahŕňala kompletnú rekonštrukciu priestorov na umiestnenie jednotky a inštaláciu kogeneračnej jednotky a nového záložného kotla na zemný plyn.

Pre Bystřici nad Pernštejnem táto realizácia znamená:

 • lacné teplo pre mesto a flexibilnú reguláciu výkonu,
 • ekologizáciu výroby – nižšie emisie tuhých znečisťujúcich látok,
 • vznik záložného zdroja pre prípad plánovaných odstávok dodávky elektrickej energie zo siete.

Čítať viac >

 

PRIEMYSELNÉ AREÁLY ZLKL

ZLKL ponúka širokú škálu strojárskych činností vrátane obrábania, lisovania, zvárania, úprav povrchov, 3D kontrolu kvality a aj vývoj a konštrukciu.

Zákazník oslovil spoločnosť ČEZ ESCO, a.s. so žiadosťou o vyhľadanie potenciálu energetických úspor v rámci výrobných areálov v administratívnej budove, ako aj vo firemnej škôlke. Zástupcovia ČEZ ESCO, a.s. spolu so subdodávateľom navštívili priestory a s dôrazom na návratnosť do 5 rokov navrhli opatrenia s celkovou vyčíslenou úsporou 90 000 Kč za rok.

Pre Priemyselné areály ZLKL táto realizácia znamená:

 • návrh realizácie úspor v oblasti energetického manažmentu,
 • nastavenie správnych procesov energetického manažmentu,
 • odporúčanie inštalácie regulátorov štvrťhodinového maxima.

Čítať viac >