Tržby ČEZ ESCO za tri štvrťroky stúpli na 4 miliardy korún. Vzrástli o viac ako 20 percent

Tržby holdingu ČEZ ESCO za prvé tri štvrťroky tohto roku sú o 700 miliónov korún vyššie ako za rovnaké obdobie minulý rok. Sektor ESCO zahŕňa produkty a služby v oblasti výroby energií (výstavba fotovoltaických elektrární a kogeneračných jednotiek, prevádzka virtuálnych elektrární), distribúcie (renovácia tepelných a elektrických sietí, výstavba rozvodní), spotreby (EPC projekty, energetický manažment, regulácia výroby) a prevádzky zariadenia a jeho servisu.

Záujem o naše produkty a služby ďalej rastie nielen v Česku, ale aj na Slovensku. Naše výsledky sa zlepšujú jednak vďaka organickému rastu, ale boli podporené aj niektorými akvizíciami na konci minulého roku. Firmy a mestá sa zajímajú o ekologické a úsporné riešenia. Stále väčšiu úlohu zohráva aj automatizácia a digitalizácia, ktoré sa v modernej energetike rýchlo presadili,“ hovorí generálny riaditeľ ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Medzi najväčšie tohoročné nové projekty patria napríklad energetické úspory pre Akadémiu výtvarných umení v Prahe a v rade objektov pražského magistrátu, oprava veľkorozmerného kotla pre spoločnosť Tameh Czech alebo kogenerácia v Jablonci, Horním Slavkově a ďalších mestách.

Ďalšia expanzia ESCO v budúcnosti podporí aj ambiciózne celoeurópske klimatické ciele. Záväzky v oblasti energetickej účinnosti schválené minulý rok stanovujú, že EÚ zníži do roku 2030 spotrebu energií o 32,5 percenta. Ide o veľkú príležitosť ako pre moderné energetické riešenia v priemysle, tak napríklad aj pre projekty energetických úspor formou EPC v obciach a verejných budovách, pri ktorých dodávateľ zákazníkovi priamo v zmluve garantuje výšku úspor a investície sa splácajú z peňazí ušetrených za energie. ČEZ ESCO má na českom trhu EPC nadpolovičný podiel. V minulom roku zákazníci ČEZ ESCO vďaka projektom EPC ušetrili 215 miliónov korún, teda o 4 percentá viac ako rok predtým. Dosiahnutá úspora bola navyše o 21,5 milióna korún väčšia, než garantujú zmluvy.

Za celý minulý rok dosiahli tržby ČEZ ESCO 5,5 miliardy korún. Akvizičné aktivity minulý rok prebiehali predovšetkým na Slovensku, kde si ČEZ ESCO posilnilo pozíciu v ekologickom teplárenstve v Prešove a Nových Zámkoch.

ČEZ ESCO pôsobí na českom a slovenskom trhu. Na Slovensku vlastní alebo pôsobí prostredníctvom spoločnosti AZ KLIMA, Bytkomfort, ČEZ Energetické služby, ČEZ Distribúčne služby, ČEZ LDS, ČEZ Servis, ČEZ Slovensko, e-Dome, ENESA, Hormen, KLF-Distribúcia nebo Spravbytkomfort.

ČEZ rozvíja segment ESCO prostredníctvom ďalších dcérskych spoločností ešte v Nemecku, Poľsku, Rumunsku a severnom Taliansku. Na týchto trhoch stúpli tržby za prvé tohoročné štvrťroky o 41 percent na viac ako 9 miliárd korún.