Najlepší projekt energetických úspor na Slovensku je z dielne ENESA z ČEZ ESCO

Nemocnica vo Svidníku, v ktorej vďaka energeticky úspornému projektu znížili náklady na energie o 192 000 eur ročne, si odniesla zo súťaže EFEKTIA dve ocenenia. Z rúk ministra hospodárstva Slovenskej republiky Petra Žigu získala cenu za najlepší projekt v súkromnom sektore a nakoniec aj hlavnú cenu. Súťaž organizuje druhý rok Asociácia poskytovateľov energetických služieb, ktorá združuje spoločnosti pôsobiace v sektore modernej energetiky a energetických úspor na slovenskom trhu.

„O cenenie získali projekty, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalších. Znižovanie energetickej náročnosti je našou strategickou prioritou. Prispieva k ochrane životného prostredia, uvoľňuje finančné zdroje pre iné zmysluplné využitie a v neposlednom rade zvyšuje konkurencieschopnosť podnikov aj celej našej ekonomiky,“ uviedol Peter Žiga.

„Máme veľkú radosť z hlavnej ceny, ale rovnako nás teší aj ocenenie za najlepší projekt EPC v súkromnom sektore, pretože vieme, aké zložité je rozhodnutie o realizácii takéhoto dlhodobého projektu,“ hovorí Kamil Čermák, generálny riaditeľ ČEZ ESCO. „Energetické projekty, ktorým sa hovorí EPC, majú tú výhodu, že sú úspory nielen zmluvne garantované, ale že sa investície splácajú priamo z ušetrených peňazí za energie.“

Pôvodná predstava spoločnosti Svet zdravia bola ročná úspora energie najmenej 30 % a návratnosť investície najneskôr do 5 rokov. Výsledok nakoniec predbehol očakávania.

„Garantované úspory sú podstatne lepšie, ako sme plánovali. V porovnaní s rokom 2016 sa znížila spotreba plynu približne o polovicu. Ročná celková garantovaná úspora energií bola v roku 2016 prekročená o 23%, v roku 2017 potom o 11 %,“ spresňuje Andrea Čarabová, manažérka prevádzky siete nemocníc Svet zdravia.

O 2 544 kubických metrov sa znížila spotreba pitnej vody. Klesli aj emisie CO2: v roku 2016 o 799 ton, o rok neskôr až o 834 ton. Samotná návratnosť investície sa z plánovaných piatich rokov skrátila na štyri roky.

Na dosiahnutie týchto výsledkov bola potrebná rozsiahla modernizácia energetického hospodárstva. Koncepčne zastaraný systém centrálneho zásobovania teplom s nedostatočnou reguláciou bolo nevyhnutné vymeniť. Od mája 2015 preto vo svidníckej nemocnici prebiehala výstavba novej kotolne s niekoľkými plynovými kondenzačnými kotlami, výmena rozvodov, inštalácia systému individuálnej regulácie teplôt v jednotlivých miestnostiach, a to všetko počas plnej prevádzky.

„Nemocnica ušetrí okrem energie aj na opravách, prevádzke a údržbe nových kotolní a ďalšieho zariadenia. Súčasťou poskytovaných služieb je aj energetický manažment. Nemocnica má informácie v prehľadnej podobe nepretržite k dispozícii prostredníctvom aplikácie, ktorá okrem iného upozorňuje na prekúrené a nedostatočne vykúrené zóny,“ vysvetľuje Miroslav Marada, obchodný riaditeľ ENESA.

Na druhom mieste skončil v hlavnej kategórii projekt v budove spoločnosti Slovnaft, tretím oceneným je projekt energetických úspor na Vysokej škole manažmentu v Bratislave. V kategórii verejný sektor zvíťazil projekt zvýšenia energetickej efektívnosti budov Gymnázia M. R. Štefánika a Gymnázia Imre Madácha, realizovaný Trnavským samosprávnym krajom.

Dlhodobým cieľom organizátora, Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK), je nielen vyzdvihnúť progresívne mestá, obce, organizácie a spoločnosti, ale aj prispieť k zvýšeniu znalosti výhod energetických služieb so zárukou úspor.

„Cielime na kvalitné projekty a odvážnych zadávateľov, ktorí premýšľajú v dlhšom časovom horizonte,“ hovorí Marcel Lauko, predseda správnej rady APES SK.

O ČEZ na Slovensku:

ČEZ Slovensko je silný partner s hlbokými skúsenosťami v energetike, s tradíciou a s medzinárodným zázemím. ČEZ Slovensko pôsobí v segmente od maloodberných podnikov až po tie najväčšie spoločnosti a má na Slovensku v tomto segmentu približne 5000 zákazníkov.

ČEZ ESCO (Energy Service Company) se na Slovensku prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ČEZ Slovensko sústredí na dodávky komodity pre verejnú správu a malé, stredné i veľké podniky. Ponúka tiež komplexné energetické služby (tzv. ESCO), zahrnujúce energetické potreby firiem, obcí a inštitúcií všetkých veľkostí, zabezpečuje dodávky komodít, energetické audity a energetické poradenstvo, externé dodávky tepla a elektriny, outsourcing prevádzky elektrických zariadení alebo výstavbu kogeneračných jednotiek a inštaláciu fotovoltaických elektrární. Je tiež dodávateľom služieb súvisiacich s verejnou a firemnou elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patria firmy AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, Hormen, KART a ČEZ Slovensko.

Skupina ČEZ má 8 miliónov zákazníkov a trhovú kapitalizáciu 12 miliárd eur, čím sa v oboch kategóriách radí medzi desať najväčších energetík v Európe. Skupina sa skladá zo 124 spoločností a má 30 tisíc zamestnancov. Pôsobí v Česku a na Slovensku, v Nemecku, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Turecku. Výnosy za rok 2017 dosiahli 202 mld. korún a EBITDA 54 miliárd korún.

Roman Gazdík, hovorca ČEZ