ČEZ ESCO získala zákazku v novom závode nadnárodného výrobcu automobilových dielov BENTELER Automotive

Strojárenský areál Benteler o rozlohe štyroch hektárov sa nachádza v priemyslovej zóne Verne pri Klášterce nad Ohří v Českej republike a prácu v ňom nájde až 700 zamestnancov. Spoločnosť ČEZ ESCO v novom závode vybudovala technológiu stlačeného vzduchu s inštalovaných príkonom 600 kW, s možnosťou rozšírenia kapacity strojovne až o 50%  a technológiou výroby chladu s nominálnym výkonom 2 250 kW s plánovaným navýšením o 450 kW. Ďalej do závodu inštalovala rozvody chladu a dve chladiace veže s celkovým menovitým výkonom 6 700 kW.

Zákazníkovi dodávame stlačený vzduch a chlad ako službu. To znamená, že ušetrí na vstupných investičných nákladoch za technológie a nerieši servis a prevádzku celého systému,“ hovorí riaditeľ pre priemyslovú energetiku ČEZ ESCO Michal Židek. „Inštalované technológie sú najmodernejšie svojho druhu a majú oproti štandardnému riešeniu nižšie prevádzkové náklady.

Nová realizácia dokazuje ambíciu spoločnosti BENTELER v oblasti udržateľnosti a zachádzaniu s potrebnými cennými zdrojmi pre výrobu. So súvisiacimi zodpovednosťami a otázkami dôkladného využívania týchto zdrojov a ochranou životného prostredia sa firma zaoberá veľmi vážne. Ide najmä o efektívne výrobné procesy a ekologické technológie vyrábajúce pre zákazníkov a chrániace životne prostredie. Firma sa okrem toho aktívne podieľa na živote v lokalitách, kde má výrobné závody. Ide o dobré susedské vzťahy a spoločnú budúcnosť, a to ako v prípade nového závodu v Klášterci aj v ďalších viac ako 70 závodoch po celom svete.

O výrobu sa stará štvorica kompresorov pracujúcich na dvoch tlakových úrovniach 8,5 a 19 bar. BENTELER využíva stlačený vzduch štandardne ako zdroj energie pre preumatické náradie, upinky a lineárne pohody. V závode v Kláštorci ho však vo veľkej miere používa aj pri prevádzke moderných laserových obrábacích centrách. Zákazníci spoločnosti BENTELER ťažia s najvyššej úrovne inžinierskych a výrobných znalostí – dosiahnutia dokonalosti v systémových riešeniach.

Srdcom systému chladenia je päť strojov osadených turbínovými kompresormi Turbocor, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou energie, vysokou efektivitou a spoľahlivosťou prevádzky, čo je pre tento typ výroby zásadné. Aj výpadok prevádzky v rade niekoľko hodín má v sektore automotive za následok stratu v radoch miliónov korún.

Pre nás je zásadné, aby prevádzka inštalovaného zariadenia bola efektívna, spoľahlivá a hospodárna. Celý výrobný komplex bol navrhnutý s ohľadom na čo najlepšie poskytovanie služieb našim zákazníkom,“ hovorí výkonný viceprezident pre región severnej a východnej Európy divízie BENTELER Automotive Petr Marijczuk.

 Máme rekuperačné systémy pre rekuperáciu tepla, energeticky účinné osvetlenie a tiež odpadné teplo z kompresorov. Očakávame, že odpadné teplo z tovární bude pokrývať väčšinu potrieb zariadenia pre vytápanie a ohrievanie vody. Vedľa finančného hľadiska máme na pamäti tiež ekologické aspekty a snažíme sa o zanechávanie čo najmenších možných stôp. Pri vývoji riešení totiž dbáme na celospoločenské záujmy a životné prostredie,“ dodáva Marijczuk.

Firma BENTELER pôsobí v priemyslovej zóne Verne. Tá vznikla v deväťdesiatych rokoch z aktivity ČEZ, ktorý uskutočnil rekultivačný projekt v lokalite bývalého úložiska popoľovín elektrárne Prunéřov. Vznikla tak zóna s rozlohou 140 hektárov, ktorá priniesla tisíce pracovných miest.