ČEZ ESCO posilňuje svoju pozíciu na Slovensku. Kupuje väčšinový podiel v teplárenstve v Prešove

ČEZ ESCO získava majoritu v spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov ,ktorá zabezpečuje dodávku tepla pre 23 000 domácností v Prešove. Slovensko je pre ČEZ ESCO ďalším prirodzeným trhom, na ktorom už pôsobí v segmente dodávok elektriny a plynu aj produktov modernej energetiky, ako sú napríklad komplexné energetické úspory. Transakcia už bola schválená protimonopolným úradom.

ČEZ ESCO má cez 1800 zamestnancov, je súčasťou Skupiny ČEZ a najväčšou spoločnosťou v stredoeurópskom regióne, zameranou na energetické úspory, inovácie, výstavbu a prevádzku energetických zdrojov. Zameriava sa na inteligentnú a modernú energetiku, ktorá pomáha firmám, mestám aj samospráve významne zefektívniť hospodárenie s energiami, a prispievať tak k plneniu európskych cieľov týkajúcich sa energetickej účinnosti. 

 „Spoločnosť Spravbytkomfort nás zaujala modernými a ekologickými zdrojmi tepla, založenými na plyne a biomase vrátane kogeneračných jednotiek. Prichádzame ako strategický a silný partner, ktorého cieľom je spokojnosť zákazníkov, pre ktorých chceme aj naďalej zabezpečovať kvalitné a bezpečné dodávky tepla za dobré ceny,“ hovorí generálny riaditeľ ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Ako odborníci na energetické úspory sme tiež pripravení ďalej zvyšovať efektivitu prešovského teplárenstva a prichádzať s návrhmi vedúcimi k zvýšeniu energetickej účinnosti a zníženiu uhlíkovej stopy.“

 Skupina ČEZ teraz zaisťuje kvalitné a bezpečné dodávky tepla pre takmer 900 000 obyvateľov v Českej republike, ďalej pre nemocnice, úrady, školy a priemyselné podniky. Teplo vyrába ČEZ aj pre zákazníkov v Poľsku prostredníctvom elektrární Skawina a Chorzów. Z Elektrárne Hodonín ČEZ dodáva teplo aj na Slovensko, do prihraničného mesta Holíč. Za modernizáciu a rozvoj systémov zásobovania teplom dostala ČEZ Teplárenská už päťkrát ocenenie Krištáľový komín, udeľovaný Českým teplárenským združením. ČEZ ESCO je aj najväčším prevádzkovateľom kogeneračných jednotiek v Českej republike.

 „Som rada, že pôjdeme ďalej v rámci energetiky s kvalitným a silným partnerom. Verím, že ceny a kvalita budú naďalej pre občanov najlepšie,“ hovorí primátorka Prešova Andrea Turčanová.

„Rozhodnutie ČEZ ESCO  pre vstup do SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, je potvrdením  toho, že sme silným a zaujímavým hráčom na Slovenskom teplárenskom trhu.  Sme radi, že po 13tich rokoch úspešnej spolupráce s  rakúskym partnerom prichádza do Prešova nový, silný a atraktívny partnera, akým ČEZ ESCO určite je. Skupina ČEZ patrí medzi desať najväčších energetík v Európe a s prevádzkou teplárenských systémov má obrovské skúsenosti, z ktorých v budúcnosti chceme čerpať,“ vysvetľuje Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva Spravbytkomfort.

ČEZ ESCO získava vo firme Spravbytkomfort podiel 55 percent, zvyšných 45 percent zostáva mestu Prešov. Predávajúci väčšinového podielu, spoločnosť Facilitycomfort, ktorú vlastní mesto Viedeň, sa chce sústrediť na rakúsky trh.

Spoločnosť Spravbytkomfort je hlavným výrobcom a dodávateľom tepla v Prešove, kde prevádzkuje tri centrálne kotolnea 43 blokových kotolní. Na vykurovanie používa ekologicky šetrné palivá: biomasu a plyn. Teplo dodáva do 23 000 bytových jednotiek a 90 verejných budov. V minulom roku dosiahla tržby takmer 17 miliónov eur. Súčasťou akvizície je aj prevzatie spoločnosti Serviskomfort, ktorá sa zaoberá technickým facility manažmentom zariadení spoločnosti Spravbytkomfort a servisnými službami pre spravované objekty.

 

Fotogaléria