ČEZ ESCO kupuje väčšinový podiel v spoločnosti e-Dome

e-Dome je popredným poskytovateľom komplexných energetických úspor a energetického manažmentu na Slovensku. Zameriava sa aj na energetické poradenstvo pri výstavbe nových objektov a optimalizácii fungovania energetických zariadení. Medzi jej zákazníkov patria firmy, obce, nemocnice, divadlá, obchodné centrá i priemyselné a administratívne areály.

„Vstup do spoločnosti e-Dome pre nás znamená posilnenie našej pozície v energetických službách na Slovensku. Ide o kvalitnú firmu, v ktorej pracujú skutoční odborníci, a dobrú platformu pre náš ďalší rast v sektore úspor a energetického manažmentu,“ hovorí generálny riaditeľ ČEZ ESCO Kamil Čermák.

ČEZ ESCO získava v spoločnosti e-Dome majoritu 51 percent, zvyšných 49 percent zostáva súčasnému majiteľovi, podnikateľovi, Petrovi Lukešovi.

„Sme radi, že sme získali tak silného strategického partnera, akým je ČEZ ESCO. Vzájomná spolupráca nám umožní rýchlejší rozvoj našich produktov a služieb na slovenskom trhu,“ hovorí predseda predstavenstva e-Dome Peter Lukeš.

Medzi referenčné zákazky spoločnosti e-Dome patria napríklad EPC projekty pro sieť nemocníc Svetu zdravia a Divadlo Nová scéna Bratislava, realizácie energetického manažmentu pre spoločnosti New Europe Property Investments a Jaguar-Land Rover Bratislava nebo energetické audity pre Tatry Mountain Resorts, SOREA a Jednotný majetkový fond.

Jedným z hlavných produktov e-Dome sú energetické služby so zmluvne zaručeným výsledkom (EPC), kedy dodávateľ zákazníkovi priamo v zmluve ručí za dosiahnuté úspory. Zákazník zároveň spláca investície do úsporných opatrení priamo z peňazí ušetrených za nespotrebované energie. Ďalšími produkty sú energetický manažment, ktorý nastavuje optimálne procesy pre zníženie spotreby energií, energetické audity a v neposlednom rade konzultácie a poradenstvo.

S týmito produktmi majú veľké skúsenosti aj ďalšie dcérske spoločnosti ČEZ ESCO, ktoré pôsobia najmä na českom trhu. Napríklad projekty EPC od ČEZ ESCO v roku 2018 takto ušetrili zákazníkom 215 miliónov korún, čo zároveň znamenalo úsporu 34 000 ton ekvivalentu emisií CO2 a úsporu množstva energie, ktorú by ročne spotrebovalo viac ako 20 000 domácností.

Spotreba energie sa má v EÚ podľa celoeurópskeho cieľa znížiť do roku 2030 minimálne o 32,5 percenta (oproti scenáru business-as-usual). Práve projekty energetických úspor pomôžu formou EPC naplniť tieto ciele, a podporiť tak pozíciu Slovenska medzi technologicky vyspelými krajinami. ČEZ ESCO už v súčasnosti na Slovensku pôsobí v projektoch energetických úspor prostredníctvom dcérskej spoločnosti ENESA. EPC projekt v nemocnici Sveta zdravia Svidník, realizovaný v konzorciu s e-Dome, bol v minulom roku vyhodnotený najlepším na Slovensku. 

„Oblasť energetického manažmentu a EPC projektov je bez nadsádzky budúcnosťou modernej energetiky. S e-Dome sme sa stretli na projektoch v nemocniciach Sveta zdravia a overili sme si, že ide o prvotriednych odborníkov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ ENESA Václav Taubr.

Okrem toho sa ČEZ ESCO na Slovensku venuje ďalším odvetviam modernej energetiky prostredníctvom ďalších dcérskych spoločností. ČEZ Slovensko je dodávateľom elektriny a plynu pre firemnú klientelu a rozvíja aktivity aj v ESCO zákazkách. V teplárenstve vlastní ČEZ ESCO podiely vo firmách Spravbytkomfort, Bytkomfort a ČEZ Servis, spoločnosť AZ Klima SK je popredným dodávateľom vzduchotechniky a klimatizácií, ČEZ Distribučné sústavy sa zameriava na lokálne distribučné sústavy, KLF-Distribúcia je spoločným podnikom pre vybudovanie veľkej rozvodne pre dodávku elektriny v priemyselnom areáli na Kysuciach.