O nás

Spoločnosť ČEZ ESCO (Energy Service Company) ponúka riešenia energetických potrieb zákazníkov najmä na decentrálnej úrovni s dôrazom na nové technológie a efektívne využitie energie. Samozrejmosťou je zabezpečenie dodávok elektriny a plynu, ale aj financovanie investícií do modernizácie prevádzky prostredníctvom realizovaných úspor, čo od zákazníka nevyžaduje žiadne vlastné prostriedky.

Medzi zákazníkov ČEZ ESCO patria priemyselné spoločnosti, malé a stredné podniky, municipality, štátne a súkromné organizácie a spoločnosti spravujúce budovy a areály všetkých typov od rezidenčných a administratívnych cez nemocnice a školy až po športové haly. Dodávky produktov a služieb realizujeme vlastnými profesionálnymi zdrojmi cez svoje dcérske spoločnosti alebo v spolupráci s renomovanými externými partnermi.

Výročná zpráva 2016

Výročná zpráva 2017

 

Dozorná rada

Ing. Pavel Cyrani, MBA – predseda dozornej rady
Ing. Ladislav Štěpánek – podpredseda dozornej rady
Mgr. Ing. Vojtěch Kopp – člen dozornej rady

 

Vedenie spoločnosti

Kamil Čermák

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Viac Skryť informácie

Milan Dorko

podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku Realizácie

Viac Skryť informácie

Martina Kubešová

členka predstavenstva a riaditeľka úseku Financie a správa

Viac Skryť informácie

Martin Řezáč

člen predstavenstva a riaditeľ úseku Stratégia

Viac Skryť informácie

Michal Židek

člen predstavenstva a riaditeľ úseku Priemyselná energetika

Viac Skryť informácie

Lucie Bedrníčková

riaditeľka úseku Firmy a obce

Viac Skryť informácie

Petr Ouška

riaditeľ úseku Verejná správa a komerčné objekty

Viac Skryť informácie

 

Informácia pre dotknuté osoby Stiahnuť