Kontaktujte nás

Individuálna starostlivosť

Ak potrebujete nájsť kontakt na obchodného zástupcu pre vašu firmu, zadajte vaše IČ.

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Mlynské nivy 48

821 09 Bratislava

 

ČEZ ESCO, a.s. 

Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle

Emailová adresa: obchod@cezesco.cz

Identifikačné číslo: 035 92 880

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v  Praze, sp. zn. B 20240.

Spoločnosť ČEZ ESCO, a.s. je ako riadená osoba súčasťou koncernu riadeného spoločnosťou ČEZ, a.s. ako riadiacou osobou. Toto oznámenie je v súlade s ustanovením § 79 ods. 3 zákona č. 90/2012 Z. z. o obchodných korporáciách v platnom znení. Číslo bankového účtu: 107-4645430217/0100 vedeného v Komerčnej banke.

 

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Vami poskytnuté osobné údaje bude spracovávať ČEZ ESCO, a. s., so sídlom Duhová 1444/2, Michle, Praha 4, IČO: 035 92 880 a jeho dcérske spoločnosti, ako spoločný prevádzkovateľ, na účely ponuky produktu alebo služby a prípravu zmluvy. Podrobnosti sú uvedené v Informácii o spracovaní osobných údajov..

Chcete optimalizovať energie?

Nechajte nám svoje číslo alebo e-mail a my sa s vami skontaktujeme.

váš telefón

alebo e-mail