SPRAVBYTKOMFORT

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Volgogradská 88, 080 01 Prešov

Identifikačné číslo: 31 718 523

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel Sa, vložka č. 249 / P

ČEZ ENERGO

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vlastní a prevádzkuje mestskú teplárenskú sústavu v Prešove a poskytuje súvisiace energetické služby.

www.spravbytkomfort.sk