KLF-Distribúcia

KLF-Distribúcia, s.r.o.

Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Identifikačné číslo: 51 096 285 

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 68506 / L

Ide o spoločný podnik s cieľom vybudovať a prevádzkovať 110 kV rozvodne pre lokálne distribučnú sústavu v priemyselnom areáli v Kysuckom Novom Meste, kde pôsobí celkom 60 firiem.