KART

KART, spol. s.r.o.

Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle

Identifikačné číslo: 457 91 023

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 13748.

Spoločnosť KART, ktorá je jednotkou v oblasti technickej správy budov, je expertom na údržbu, opravy, revízie alebo audity elektrických a tepelných systémov, vzduchotechniky či klimatizácií.

Viac informácií získate na http://www.kart.cz/.