EVČ

EVČ s.r.o.

Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Identifikačné číslo: 135 82 275

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, sp. zn. C 116.

EVČ

Spoločnosť EVČ sa postará o všetko, čo súvisí s návrhom, so stavbou alebo s rekonštrukciou zdrojov na výrobu a distribúciu tepla. Vie pripraviť riešenia nielen pre priemyselné areály, mestá a ďalšie územné celky, ale aj pre klientov, ktorí potrebujú individuálne malé zdroje. Zabezpečí všetko od energetických auditov a štúdií uskutočniteľnosti cez získanie potrebných povolení až po stavbu a následnú prevádzku a servis. Ponúka tiež projekty EPC – teda energetické služby so zárukou, ktoré garantujú pokles spotreby energie a ďalších prevádzkových nákladov.

Viac informácií získate na http://www.evc.cz/.