ENESA

ENESA a.s.

U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Identifikačné číslo: 273 82 052

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 10200.

ENESA

ENESA je český poskytovateľ energetických služieb, založený v roku 2005. Hlavným cieľom spoločnosti bolo vždy vyvíjať a realizovať projekty EPC. Pri zrode firmy stál skúsený tím, ktorý už v roku 1993 „priviezol“ metódu EPC z USA do Českej republiky a v neskorších rokoch sa podieľal na prvých veľkých projektoch EPC u nás.

Dnes ENESA ponúka a realizuje celé spektrum energetických služieb od poradenstva až po realizáciu väčších investičných projektov a poskytovania služieb energetického manažmentu. Investičné projekty uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom projektov EPC. Nie je to však jediná možnosť – využiť sa dá aj štandardný dodávateľský spôsob.

Viac informácií získate na http://www.enesa.cz/.