Energocentrum Vítkovice

Energocentrum Vítkovice, a. s.

Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle

Identifikačné číslo: 039 36 040

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 20536.

ENERGOCENTRUM VÍTKOVICE

Spoločnosť Energocentrum Vítkovice vyrába elektrickú a tepelnú energiu dodávanú v oblasti Vítkovíc.

Viac informácií získate na http://www.cez.cz/.