e-Dome a.s.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovakia
IČO: 47256265
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

vložka č. 6152/B, oddiel Sa.


Spoločnosť e-Dome a.s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb hlavne na Slovenskom trhu. Hlavnými predmetmi podnikania je poskytovanie Garantovanej a Podpornej energetickej služby v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti.