e-Dome a.s.

e-Dome a.s.

Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovakia

IČO: 47256265
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6152/B, oddiel Sa.

Spoločnosť e-Dome a.s. je poskytovateľom energetických služieb a ďalších expertných služieb hlavne na Slovenskom trhu. Hlavnými predmetmi podnikania je poskytovanie Garantovanej a Podpornej energetickej služby v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti.

e-Dome