ČEZ Slovensko

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Identifikačné číslo: 367 97 332

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislava I, oddíl: Sro,

vložka č. 46685/B.

ČEZ SLOVENSKO

ČEZ Slovensko poskytuje energetické služby firmám, obciam a verejným inštitúciám. Zákazníkom ponúka moderné energetické riešenia na mieru podľa aktuálnych technologických trendov a špecifických potrieb zákazníka. ČEZ Slovensko pôsobí na slovenskom trhu ako významný alternatívny dodávateľ elektriny a plynu pre firemných zákazníkov.

Viac informácií získate na http://www.cez.sk/sk/kontakt.html.