ČEZ SERVIS, s.r.o.

ČEZ SERVIS, s.r.o.

Volgogradská 88, 080 01 Prešov

Identifikačné číslo: 31 706 053

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel Sro, vložka 2264/P

ČEZ ENERGO

Spoločnosť ČEZ SERVIS, s. r. o. poskytuje svojim zákazníkom služby týkajúce sa elektroinštalačných, plynárenských alebo inštalatérskych prác. Okrem týchto základných činností ďalej ponúka sklenárske, zámočnícke, stolárske práce či servis a opravu výťahov. ČEZ SERVIS disponuje od roku 2012 certifikáciou systému manažmentu kvality v súlade s normou EN ISO 9001:2009.