ČEZ LDS

ČEZ LDS s.r.o.

Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle

Identifikačné číslo: 018 73 237

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 267958.

ČEZ LDS

ČEZ LDS sa zameriava na distribúciu elektrickej energie, zemného plynu a ostatných médií. Zaisťuje výstavbu lokálnych distribučných sústav (LDS) v priemyselných, logistických, administratívnych a obytných zónach. Pre svojich klientov navrhuje profesionálne, rýchle a efektívne riešenia energetického servisu a manažmentu. Zákazníkom, ktorí sa chcú primárne sústrediť na rozvoj svojho odboru podnikania, tak ponúka komplexné energetické služby od distribúcie energií cez správu a údržbu energetických zariadení až po celkový energetický manažment.

Viac informácií získate na http://www.cezlds.cz/.