ČEZ Energo

ČEZ Energo, s.r.o.

Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín

Identifikačné číslo: 290 60 109

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 163691.

ČEZ ENERGO

ČEZ ENERGO sa zaoberá inštaláciou a následným prevádzkovaním kogeneračných jednotiek na spoločnú výrobu elektriny a tepla s inštalovaným výkonom od stoviek kWe až do jednotiek MWe.

Je spoločným podnikom spoločností ČEZ ESCO, a.s., s podielom na základnom imaní vo výške 50,1 % a TEDOM a.s. s podielom na základnom imaní vo výške 49,9 %. ČEZ ENERGO prepája kapitálovú silu a stabilitu ČEZ ESCO a dlhoročné know-how a referenčné skúsenosti spoločnosti TEDOM, významného českého výrobcu a prevádzkovateľa kogeneračných jednotiek.

Viac informácií získate na http://www.cezenergo.cz/.