ČEZ Energetické služby

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Identifikačné číslo: 278 04 721

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, sp. zn. C 52291.

ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY

Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v oblasti prevádzkovania energetických hospodárstiev, verejného osvetlenia, dodávky plynov, pitnej vody, odpadovej vody a prevádzkovania čistiarne odpadových vôd. Je dodávateľom energetických stavieb a projektov energetických úspor pre municipality, priemyselné podniky a rozsiahlejšie energetické celky vo všetkých oblastiach.

Odborníci spoločnosti ČEZ Energetické služby navrhujú projekty na zníženie energetickej náročnosti pomocou inteligentných riešení, realizujú elektromontáže na napäťovej hladine VN a VVN predovšetkým v oblasti rozvodní a zabezpečujú systematickú aj poruchovú údržbu a opravy prevádzkovaných zariadení.

Viac informácií získate na www.cez.cz/cezes/cs/uvod.html.