ČEZ Distribučné sústavy

ČEZ Distribučné sústavy a. s.

Františkánska 4, 917/01 Trnava

Identifikačné číslo: 47 474 238

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sa, vložka č. 10732 / T

Spoločnosť ČEZ Distribučné sustava a.s. vlastní a prevádzkuje elektrické a plynové LDS v retailovom areáli "The Mall Trnava".