ČEZ Bytové domy

ČEZ Bytové domy s.r.o.

Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle

Identifikačné číslo: 061 92 548

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Praze, sp. zn. C 277855.

ČEZ Bytové domy

Spoločnosť ČEZ Bytové domy pomáha majiteľom bytových domov nájsť úspory vo vykurovaní, v príprave teplej vody a spotrebe elektrickej energie. Na základe odborného posúdenia súčasného stavu domu a miestnych podmienok navrhuje a realizuje plynové kotolne, tepelné čerpadlá a inovatívne opatrenia ako fotovoltické elektrárne s batériami, regulácie tepla z centrálnych zdrojov a inteligentné elektroinštalácie

Vďaka úzkej špecializácii a skúsenostiam dokáže spoločnosť ČEZ Bytové domy všetko jednoduchým spôsobom vysvetliť a ponúknuť také riešenia, ktoré sú pre bytové domy vhodné, úsporné a spoľahlivé z pohľadu dlhodobého užívania.

Viac informácií získate na http://www.cezbytovedomy.cz/.