Bytkomfort

Bytkomfort, s.r.o.

SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Identifikačné číslo: 36 555 193

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 14198 / N

Spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. vlastní a prevádzkuje mestskú teplárenskú sústavu v Nových Zámkoch a poskytuje súvisiace energetické služby, vrátane servisnej a prevádzkovej činnosti.