AirPlus

AirPlus, spol. s.r.o.

Č. ev. 22, 417 13 Modlany

Identifikačné číslo: 254 41 931

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v v Ústí nad Labem, sp. zn. C 18606

Spoločnosť AirPlus zameriava svoju činnosť predovšetkým na dodávku, montáž a servis klimatizácie a vzduchotechniky vrátane projektovej dokumentácie a technickej pomoci na území celej Českej republiky.

Viac informácií získate na http://www.air-plus.cz/.